Euroish Eighties Ultimate Chart #151-155

  Om du tycker att de fyrtio platserna i ‘botten’ av listan har befolkats av mer eller mindre obekanta företeelser, så vill jag nog påstå att den här kvintetten är ganska så mycket tvärtom. Eller? Svårt att avgöra för någon som inte har en helt Läs mer…